Görüntülüyor 23 Sonuç(lar)
YAZILAR

Miraç

Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de …

YAZILAR

Mekke Halifesi Abdullah b. Zübeyr

Kureyş’in kahramanlarından birisi olan Abdullah b. Zübeyr, Çok küçük yaşta Suriye’nin fethine katılmış, Yermuk Savaşı’nda bulmuş, Mısır’ın fethi sırasında bütün askeri harekâta iştirak etmişti. Hz. Osman devrinde İfrikıyye bölgesine yapılan seferde bulunmuş, şiddetli direniş gösteren İfrikıyye valisi Gregorius’u bizzat öldürmesiyle müslümanlar galip gelmiş ve Onun bu kahramanlığı özellikle Medine’de büyük yankı uyandırmıştı.[1] Cemel vakasında babasıyla …

YAZILAR

MUHAMMED TAPAR

(ö. 511/1118) Büyük Selçuklu hükümdarı (1105-1118). Müellif: ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 18 Şâban 474’te (21 Ocak 1082) Tâceddin Seferiyye Hatun adlı bir câriyeden doğdu. Babası Sultan Melikşah Bağdat’ta vefat ettiğinde (485/1092) yanında bulunuyordu. Bir süre sonra beş yaşındaki oğlu Mahmud’u Büyük Selçuklu tahtına çıkarmaya çalışan üvey annesi Terken Hatun’la başşehir İsfahan’a gitti. Ağabeyi Berkyaruk, İsfahan’da Terken Hatun …

YAZILAR

ALLAH’IN DİLEMESİ

Allah’ın dilemesi konusu Kur’an’da sık sık karşımıza çıkan bir konudur. Bu konu iyi bir şekilde kavranamadığı zaman bazı yanlış ve hatalı anlayışlar ortaya çıkmaktadır. “Allah’ın dilemesi” konusunu iyi kavrayabilmek için öncelikle Kur’an’ın gösterdiği gibi Allah’ı tanımamız ve Allah hakkında yanlış zanlardan kaçınmamız gerekir. Nitekim Kur’an’da şöyle buyuruluyor: “Allah’ı hakkıyla takdir edemediler, bilemediler.” (En’am; 91) “Allah …

YAZILAR

ADALET

Adalet Nedir? Adalet: doğruluk, dürüstlük, eşitlik, hak, hakyemezlik, hakkaniyet, meşruluk, tarafsızlık, insaniyet, iyilik gibi anlamlara gelir. Adalet sosyal anlamda, karşılıklı hakların ve menfaatlerin korunması ve haksızlık yapılmaması halidir. Kelimenin aslı Arapça Adl’dir. Adl,  insaflı olmak, işte doğru olmak, eşit muamele etmek, doğru dürüst olmak, düzeltmek, denkleştirmek anlamlarına gelir. Adaletle İlgili Diğer Kelimeler: Kıst: Adalet, hakkaniyet, …