Görüntülüyor 109 Sonuç(lar)
Arapça Öğreniyorum YAZILAR

Arapça Öğretiminde Başarı

Her dil bir şifredir. Yeni bir dil öğrenmek bir şifreyi çözmeye benzer. Arapça zor bir dil (şifre) değildir. Hatta bazı şifrelere göre kolay ve sistematiktir. Türkiye’de Arapça öğretiminin önünde bir takım zorluklar vardır. Bu zorlukları aştığımızda daha başarılı bir öğretim ortamı oluşabilir. Bunların en başında şunlar gelmektedir: Arapça’nın öğreniminin zor olduğu ön yargısı: Arapçaya karşı …

KİTAPLAR KURAN Kuran Yolu Tefsiri

2. Bakara Sûresi

سُورَةُ الْبَقَرَةِ Adı: Sûrenin adı, 67-73. ayetlerde geçen “inek” kıssasından alınmıştır. Bakara, Arapça’da inek, sığır anlamına gelmektedir. Allahu Teâlâ, İsrailoğullarına bir inek kesmelerini emreder, onlar bu emri isteksiz ve zoraki bir şekilde yerine getirirler. Sûrenin büyük bir bölümünde İsrail oğullarının bu tür karakterlerine yer verildiği için inek anlamına gelen bakara ismi sûreye ad olmuştur. İndiriliş …

KİTAPLAR KURAN Kuran Yolu Tefsiri

ALAK SÛRESİ (96)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. سُورَةُ الْعَلَق Adı: Yapışan, tutunan, kan pıhtısı ve embriyo anlamlarına gelir. Adını, insanın böyle basit bir nesneden yaratılmış olduğundan bahseden 2. ayetten almıştır. İndiriliş Dönemi: Bu Sûre’nin bütün müfessirlerce ilk inen sûre olduğunda görüş birliği vardır. Fakat, sûrenin baş kısmı ile son kısmı aynı anda inmemiş, bu arada başka sûreler de …

KİTAPLAR KURAN Kuran Meal

113. FELAK SÛRESİ

(Mekke döneminin ilk yıllarında indirilen Sûre, ismini ilk ayetinden almıştır. FELAK, mecazen aydınlığı ile karanlığı delip geçen Kur’an vahyine işaret eder. 5 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. De ki: ‑Mahlukatın Rabbine sığınırım. 2. Yarattığı şeylerin şerrinden, 3. Çöktüğü zaman karanlığın şerrinden, 4. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden!  

KİTAPLAR KURAN Kuran Meal

112. İHLAS SÛRESİ

(Mekke’de Nas sûresinden sonra indirilmiştir. Allah’ı şirkten arınmış bir inançla birlemek gerektiğini açıkladığı için bu adı almıştır. 4 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. De ki: “O, Allah birdir.  2. Allah sameddir.[1] 3. Baba da oğul da olmamıştır. 4. Hiç kimse de O’na denk olamaz. [1] Samed: Kimseye muhtaç olmayıp herkesin kendisine muhtaç olduğu.

KİTAPLAR KURAN Kuran Meal

111. LEHEB SÛRESİ

(Mekke’de nazil olan sûre, 5 ayettir. Peygamberimize düşmanlıkta ileri giden amcası Ebu Lehep hakkında indirilmiştir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. Elleri kurusun Ebu Leheb’in! kurudu da.. 2. Ona, malı ve kazandıkları fayda vermedi. 3. O, alevli bir ateşe girecektir. 4. Karısı da, odun taşıyıcısı.. 5. Boynunda hurma lifinden bir iple..  

KİTAPLAR KURAN Kuran Meal

110. NASR SÛRESİ

(Nasr sûresi, son vahiylerden biri olup, Hicri 10. yılda Zilhicce ayında Veda Haccı sırasında indirilmiştir. Bu sûre ile, yakın bir zaman diliminde Allah Teala Maide sûresi 3. ve Bakara sûresi 281. ayeti indirerek, vahyini tamamlamıştır.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. Allah’ın yardımı/zaferi ve fetih geldiği zaman. 2. İnsanların akın akın Allah’ın dinine girdiğini gördüğün …

KİTAPLAR KURAN Kuran Meal

109. KAFİRÛN SÛRESİ

(Erken dönem Mekki sûrelerden olan Kafirun, ismini ilk ayetindeki hitaptan almıştır. Kafirlerle asla itikadi bağlamda bir uzlaşmanın mümkün olmadığı esası üzerine kuruludur. 6 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. De ki: “Ey Kafirler! Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk etmem. 3. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edenler değilsiniz. 4. Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk …