Görüntülüyor 115 Sonuç(lar)
KURAN Kuran Meal

3. Âl-i İmran Sûresi Kelime Meali-Şaban PİRİŞ

49. Sayfa 3. Âl-i İmran, 1-9. Ayetler 50. Sayfa 3. Âl-i İmran, 10-15. Ayetler 51. Sayfa 3. Âl-i İmran, 16-22. Ayetler 52. Sayfa 3. Âl-i İmran, 23-29. Ayetler 53. Sayfa 3. Âl-i İmran, 30-37. Ayetler 54. Sayfa 3. Âl-i İmran, 38-45. Ayetler 55. Sayfa 3. Âl-i İmran, 46-52. Ayetler 56. Sayfa 3. Âl-i İmran, 53-61. Ayetler 57. Sayfa 3. Âl-i …

KURAN Kuran Meal

2. BAKARA SÛRESİ KELİME MEALİ

Şaban PİRİŞ 2. Bakara Sûresi Kelime Meali Sayfa Bakara: 1-5. Ayetler Sayfa Bakara: 6-16. Ayetler Sayfa Bakara: 17-24. Ayetler Sayfa Bakara: 25-29. Ayetler Sayfa Bakara: 30-37. Ayetler Sayfa Bakara: 38-48. Ayetler Sayfa Bakara: 49-57. Ayetler Sayfa Bakara: 58-61. Ayetler Sayfa Bakara: 62-69. Ayetler Sayfa Bakara: 70-76. Ayetler Sayfa Bakara: 77-83. Ayetler Sayfa Bakara: 84-88. Ayetler Sayfa Bakara: 89-93. Ayetler Sayfa Bakara: 94-101. Ayetler Sayfa Bakara: 102-105. Ayetler Sayfa Bakara: 106-112 Ayetler Sayfa Bakara: 113-119. Ayetler Sayfa Bakara: 120-126. Ayetler Sayfa Bakara: 127-134. Ayetler Sayfa Bakara: 135-141 Ayetler Sayfa Bakara:142-145. Ayetler Sayfa Bakara: 146-153. Ayetler Sayfa Bakara: 154-163. Ayetler …

KİTAPLAR KURAN Kuran Meal

113. FELAK SÛRESİ

(Mekke döneminin ilk yıllarında indirilen Sûre, ismini ilk ayetinden almıştır. FELAK, mecazen aydınlığı ile karanlığı delip geçen Kur’an vahyine işaret eder. 5 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. De ki: ‑Mahlukatın Rabbine sığınırım. 2. Yarattığı şeylerin şerrinden, 3. Çöktüğü zaman karanlığın şerrinden, 4. Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden!  

KİTAPLAR KURAN Kuran Meal

112. İHLAS SÛRESİ

(Mekke’de Nas sûresinden sonra indirilmiştir. Allah’ı şirkten arınmış bir inançla birlemek gerektiğini açıkladığı için bu adı almıştır. 4 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. De ki: “O, Allah birdir.  2. Allah sameddir.[1] 3. Baba da oğul da olmamıştır. 4. Hiç kimse de O’na denk olamaz. [1] Samed: Kimseye muhtaç olmayıp herkesin kendisine muhtaç olduğu.

KİTAPLAR KURAN Kuran Meal

111. LEHEB SÛRESİ

(Mekke’de nazil olan sûre, 5 ayettir. Peygamberimize düşmanlıkta ileri giden amcası Ebu Lehep hakkında indirilmiştir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. Elleri kurusun Ebu Leheb’in! kurudu da.. 2. Ona, malı ve kazandıkları fayda vermedi. 3. O, alevli bir ateşe girecektir. 4. Karısı da, odun taşıyıcısı.. 5. Boynunda hurma lifinden bir iple..  

KİTAPLAR KURAN Kuran Meal

110. NASR SÛRESİ

(Nasr sûresi, son vahiylerden biri olup, Hicri 10. yılda Zilhicce ayında Veda Haccı sırasında indirilmiştir. Bu sûre ile, yakın bir zaman diliminde Allah Teala Maide sûresi 3. ve Bakara sûresi 281. ayeti indirerek, vahyini tamamlamıştır.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. Allah’ın yardımı/zaferi ve fetih geldiği zaman. 2. İnsanların akın akın Allah’ın dinine girdiğini gördüğün …

KİTAPLAR KURAN Kuran Meal

109. KAFİRÛN SÛRESİ

(Erken dönem Mekki sûrelerden olan Kafirun, ismini ilk ayetindeki hitaptan almıştır. Kafirlerle asla itikadi bağlamda bir uzlaşmanın mümkün olmadığı esası üzerine kuruludur. 6 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. De ki: “Ey Kafirler! Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk etmem. 3. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edenler değilsiniz. 4. Ben sizin kulluk ettiğinize kulluk …

KİTAPLAR KURAN Kuran Meal

107. MÂÛN SÛRESİ

(Peygamberliğin ilk yıllarında indirilen sûre, ismini surenin son kelimesinden almıştır. 7 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. 1. Hüküm gününü yalanlayanı gördün mü? 2. Yetimi itip kakan işte odur. 3. Düşkünü doyurmaktan hoşlanmaz. 4. Öyleyse yazıklar olsun o namaz kılanlara. 5. Kıldıkları namazdan gafil olanlara.  6. Gösteriş yapanlara.. 7. Ufak tefek yardıma bile engel olanlara..