Görüntülüyor 2 Sonuç(lar)
YAZILAR

Miraç

Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de …

YAZILAR

Mekke Halifesi Abdullah b. Zübeyr

Kureyş’in kahramanlarından birisi olan Abdullah b. Zübeyr, Çok küçük yaşta Suriye’nin fethine katılmış, Yermuk Savaşı’nda bulmuş, Mısır’ın fethi sırasında bütün askeri harekâta iştirak etmişti. Hz. Osman devrinde İfrikıyye bölgesine yapılan seferde bulunmuş, şiddetli direniş gösteren İfrikıyye valisi Gregorius’u bizzat öldürmesiyle müslümanlar galip gelmiş ve Onun bu kahramanlığı özellikle Medine’de büyük yankı uyandırmıştı.[1] Cemel vakasında babasıyla …