Ay: Mayıs 2021

005

Rabbin meleklere: ‑Ben yeryüzünde bir yönetici yaratacağım, demişti. Melekler de: ‑Yeryüzünde bozgunculuk edecek, kan dökecek birilerini mi yaratacaksın? Oysa biz seni durmadan hamd ile tesbih […]

15 Mayıs 2021

004

İman edenler ve doğruları yapanlara, içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele!.. Ne zaman oradaki meyvelerden rızıklandırılsalar: ‑Bu, daha önce de rızıklandığımız şey! diyecekler. O meyveler […]

15 Mayıs 2021

003

Onların hali, çevresini aydınlatmak için ateş yakan kimsenin haline benzer. Ateş çevresindekileri aydınlattığı sırada Allah onun ışığını giderir ve onları karanlıklar içerisinde görmez bir halde […]

15 Mayıs 2021

002

Kafirlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da birdir, inanmazlar. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de perde vardır ve onlar için büyük bir azap […]

15 Mayıs 2021

002.Bakara Suresi

Bakara Sûresi سورة البَقَرة 2. BAKARA SÛRESİ (Medine’de inmiştir. Kur’an’ın en uzun sûresidir. Bakara ismini, 67-73. âyetlerde anlatılan “Sığır kurban etme” kıssasından almıştır. 286 âyettir. […]

14 Mayıs 2021

30. Cüz

30. CÜZ 78. NEBE SÛRESİ (Mekke Döneminin sonlarında indirilmiş olan sûre, ismini ikinci ayetten alır. “haber” anlamına gelir. 40 ayettir.) Rahman ve Rahim  Allah’ın adıyla. […]

9 Mayıs 2021

29. CÜZ

29. CÜZ 67. MÜLK SÛRESİ (Adını ilk ayette geçen Mülk kelimesinden alan Sûre, Mekke Döneminde indirilmiştir. Mülk, Mülkiyet, hakimiyet anlamına gelir. Sûrede Allah’ın mutlak hükümranlığına, […]

8 Mayıs 2021

Kadir Gecesi

Müellif: M. SAİT ÖZERVARLI Sözlükte kadir (kadr) kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise “leyletü’l-Kadr” şeklinde Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. […]

7 Mayıs 2021

28. Cüz

28. CÜZ 58. MÜCADELE SÛRESİ (Medine Dönemi’nin ortalarında indirilen sûre, ismini müşrikçe bir boşanma türü olan “zıhar”ın sonuçlarıyla mücadele eden kadının kıssasından almıştır. 22 ayettir.) […]

7 Mayıs 2021