24 Nisan 2020

Kur’an’ın Anlaşılması ve Yaşanmasının Önemi

ile arznet

Kur’an’ın Gönderiliş Gayesi:

Rabb’lerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, Aziz ve Hamîd olanın dosdoğru yoluna çıkarman için, sana indirdiğimiz Kitaptır.” (İbrahim: 1)

“İşte bu, insanlara bir tebliğdir. Onunla uyarılsınlar ve ancak onun tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye…” (İbrahim: 52)

Öğüt almak İçin Gönderildi:

“Onların söylediklerini biz daha iyi biliriz. Sen, onları zorlayacak değilsin. Bu sebeple tehdidimden korkanlara Kur’an ile öğüt ver.” (Kâf: 45)

Düşünmek İçin Gönderildi:

 “Akıl sahiplerinin, ayetlerini düşünmeleri ve öğüt almaları için sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.” (Sâd: 29)

Hak ile bâtılı ayırmak için gönderildi:

Deki, “Hak geldi, batıl yıkıldı. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur.” (İsra: 81)

Müjdelemek Ve Uyarmak İçin Gönderildi:

“Müjdeci ve uyarıcıdır. Oysa çokları işitmeyerek yüz çevirmiştir.” (Fussilet: 4)

İnsanları Uyarmak İçin Gönderildi:

“O, (Kur’an) senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan bir toplumu, belki doğru yola gelirler diye uyarman için Rabbi’nden gelen gerçektir.” (Secde: 3)

İnsanları Doğru Yola Sırat-ı Müstakime Ulaştırmak İçin Gönderildi:

Allah, onunla hoşnut olduğu şeyleri isteyenleri kurtuluş yollarına iletip karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru bir yola hidayet eder (Maide: 16)

Korunmak İsteyenlere Kılavuz Olmak İçin Gönderildi:

“İşte bu kitap, onda hiç şüphe yok ki korunmak isteyenler için bir kılavuzdur.” (Bakara: 2)

İnsanlara Rahmet Olması İçin Gönderildi:

 “Kur’an’dan müminler için şifa ve rahmeti indiriyo-ruz. Bu, zalimlere de hüsrandan başka bir şeyi artırmıyor.” (İsra: 82)

Bütün Kutsal Kitaplardaki Hakkı Doğrulamak Tasdik Ve Teyit Etmek İçin Gönderildi:

“Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekileri tasdik eden hak bir kitaptır. Allah, kullarından haberdardır, onları görür.” (Fatır: 31)

Mü’minlere İmanlarını Artırmak İçin Gönderildi:

“Bizim sana her bir peygamberin haberini anlatma-mız senin kalbini sağlamlaştırmak içindir. Bu konuda sana  gerçek olan, güzel öğüt ve uyarı gelmiştir.” (Hud:124)

Kalplerini Yatıştırmak Ve  Mutmain Kılmak İçin Gönderildi:

“De ki: “O’nu Ruhul Kudüs (Cebrail), müminlerin imanının pekişmesi, müslümanlara doğru yolu göstermek ve müjde vermek için Rabbinin katından indirmiştir.” (Nahl: 102)

İnsanların İhtilafa düştükleri Şeyleri Açıklamak İçin Gönderildi:

“Biz, kitabı ancak hakkında ihtilaf ettikleri şeyleri onlara açıklaman için, yol gösterici ve iman eden bir halka rahmet olarak sana indirdik.” (Nahl: 64)

Kendisiyle Hükmedilmesi İçin Gönderildi:

“Şüphesiz biz, sana kitabı insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği gibi hüküm veresin diye hak olarak indirdik, hainlerin savunucusu olma!” (Nisa: 105)

Kendisine Tabi Olunup Yaşanması İçin Gönderildi:

 “Rabbinizden size indirilene uyun; ondan başka velilere uymayın. Ne kadar az öğüt dinliyorsunuz!” (A’râf: 3)

İnsanlara Sorumluluklarını Hatırlatmak Ve Onlara Sorumluluk Yüklemek İçin Gönderildi:

“Topluca Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve parçalanmayın! Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün, hani siz düşman idiniz de O, kalplerinizi birleştirdi. O’nun bu nimeti ile kardeşler oldunuz. Siz, bir ateş çukurunun kenarında idiniz de sizi oradan kurtardı. Doğru yola çıkasınız diye, Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor.” (Al-i İmran: 103)

Kur’an Ölüler İçin Değil Diriler İçin Gönderildi:

 “Ona şiir öğretmedik, ona yakışmaz da. Bu, yalnızca bir hatırlatma ve apaçık Kur’an’dır. Diri olanları uyarmak ve sözün nankörler aleyhinde gerçekleş-mesi için…” (Yâsin: 69-70)

Kur’an Öğüt alınması için Kolaylaştırılmıştır:

“Andolsun ki Kur’an’ı da öğüt olması için kolay-laştırdık, öğüt alan var mı?”  (Kamer: 17,22, 32, 40)

Kur’an’ı Hakkıyla Okumak Gerekir:

“Kendilerine verdiğimiz kitabı hakkıyla okuyanlar, işte bunlar O’na iman eden kimselerdir. Onu tanımayanlar ise işte asıl hüsrana uğrayacaklar da onlardır.” (Bakara: 121)