Görüntülüyor 1 Sonuç(lar)
YAZILAR

ADALET

Adalet Nedir? Adalet: doğruluk, dürüstlük, eşitlik, hak, hakyemezlik, hakkaniyet, meşruluk, tarafsızlık, insaniyet, iyilik gibi anlamlara gelir. Adalet sosyal anlamda, karşılıklı hakların ve menfaatlerin korunması ve haksızlık yapılmaması halidir. Kelimenin aslı Arapça Adl’dir. Adl,  insaflı olmak, işte doğru olmak, eşit muamele etmek, doğru dürüst olmak, düzeltmek, denkleştirmek anlamlarına gelir. Adaletle İlgili Diğer Kelimeler: Kıst: Adalet, hakkaniyet, …